W całej UE produkcja przemysłowa w czerwcu spadła o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i wzrosła o 10,5 proc. w ujęciu rocznym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,4 proc. rok do roku w czerwcu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4 proc.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa wzrosła najmocniej w Belgii (23,2 proc.), na Litwie (20,1 proc.), w Słowenii (18,9 proc.), na Węgrzech (18,6 proc.) i w Polsce (18,3 proc.).