"Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,64 mld zł.

Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych ("oczyszczony EBITDA LIFO"): 1,48 mld zł, w tym:

Reklama

a. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,91 mld zł,

b. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,58 mld zł.

Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,1 mld zł" - czytamy w komunikacie

Jednocześnie spółka poinformowała, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny wpływ będzie miał efekt LIFO w wysokości 0,3 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

Grupa Lotos planuje publikację raportu za 2021 r. na 16 marca 2022 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)