Zysk operacyjny wyniósł 2 308,5 mln zł wobec 193,9 mln zł straty rok wcześniej.

"Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 2,6 mld zł. To wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego kwartału" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 930,9 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1 998,1 mln zł rok wcześniej.

"Zdajemy sobie sprawę z obecnego otoczenia rynkowego, strategicznej pozycji JSW, wpływu konfliktu militarnego w Ukrainie i związanych z tym zarówno szans, jak i zagrożeń. Miniony kwartał wykorzystaliśmy do umocnienia naszej pozycji jako lokalnego, europejskiego dostawcy strategicznych surowców metalurgicznych, aktywnego uczestnika budowy niezależności i transformacji energetycznej, stale inwestującego w aktywa. Jesteśmy beneficjentem sytuacji rynkowej. W minionym kwartale osiągnęliśmy nienotowane w historii spółki wyniki, jednak nie zapominamy o ryzykach, jakie niesie ze sobą tak znaczący wzrost cen surowców, potęgowany dodatkowo wzrostami kosztów nośników energetycznych, pracy, pozyskania kapitał, czy obciążeniami z tytułu wysokich kosztów ETS" - skomentował prezes Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Wolumen produkcji węgla ogółem w I kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie 3,8 mln ton i był wyższy o 5,4% w stosunku do IV kwartału 2021 roku. Produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku sprzedaż węgla ogółem wzrosła o 6,7% w relacji do IV kwartału 2021 roku i wyniosła 4,1 mln ton. Sprzedaż koksu w I kwartale 2022 roku zrealizowana została na poziomie 0,9 mln ton i była wyższa o 7,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,68 mld zł, tj. więcej o 31,7% w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 20,7% w analizowanym okresie i sięgnęły 2,06 mld zł.

"Wydatki na inwestycje w grupie kapitałowej JSW w omawianym okresie wyniosły 541,3 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były wyższe o 15,2% w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1 776,68 mln zł wobec 335,32 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)