"Agencja Moody's Investors Service podniosła rating emitenta PKN Orlern do najwyższego w historii Koncernu poziomu Baa1. To efekt skutecznej realizacji procesów przejęć, w tym zakończonej fuzji z Grupą Lotos i finalizowanego obecnie połączenia z PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych Grupy Orlen. Perspektywa ratingu pozostaje pozytywna" - czytamy w komunikacie.

Według Moody's, skuteczne przejęcie gazowych aktywów może stanowić podstawę do dalszego wzrostu oceny PKN Orlen jako lidera procesu transformacji energetycznej Polski, podano także.

Reklama

"Inwestujemy w rozwój Grupy Orlen, wzmacniamy dotychczasowe i wchodzimy w nowe, perspektywiczne obszary działalności, skutecznie konsolidując podmioty z sektora energetycznego w Polsce i w regionie. Jednocześnie generujemy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy pod ścisłą kontrolą zadłużenie koncernu. Nasze działania przynoszą wymierne efekty, co dostrzega Moody's. Podwyższony rating uwzględnia zakończoną właśnie fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos i po niemal jednomyślnych decyzjach akcjonariuszy obu spółek podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń stanowi kolejny dowód na to, że transakcja jest biznesowo słusznym kierunkiem. Wysoka ocena potwierdza też pozytywną ocenę Moody's dla strategii budowy firmy multienergetycznej, uwzględniającej w niedalekiej przyszłości połączenie z PGNiG" - skomentował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Równocześnie z podniesieniem ratingu emitenta PKN Orlen do poziomu Baa1 z Baa2, Moody's podwyższył także bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) do baa2 z baa3. Do poziomu Baa1 wzrosły również ratingi dla ustanowionego przez PKN Orlen programu emisji średnioterminowych euroobligacji (do łącznej kwoty 5 mld euro) oraz euroobligacji o wartości 500 mln euro zapadających w 2028 roku, wyemitowanych przez PKN Orlen i euroobligacji o wartości 750 mln euro zapadających w 2023 roku, wyemitowanych przez Orlen Capital AB. Perspektywa wszystkich podwyższonych ratingów pozostaje pozytywna.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)