"Wraz ze wzrostem zaawansowania zbiorów kukurydzy w kraju, więcej ofert sprzedaży tego zboża powinno wpłynąć na większe obroty ziarnem i nieco zmniejszyć obecne napięcia wywołane małą podażą zbóż. Trudno jednak liczyć na wyraźne osłabienie cen kukurydzy, gdyż na rynku trwa powszechne wyczekiwanie na tegoroczną kukurydzę" - podkreśla Izba w cotygodniowym newsletterze.

W zależności od regionu, ceny kukurydzy suchej wahają się w obecnie w przedziale 670-760 zł/t. Niemniej jednak, raczej trudno jest kupić kukurydzę suchą poniżej 700 zł/t. Tańsza jest kukurydza mokra (30 proc. wilgotności), której ceny są na poziomie 390-460 zł/t.

Według danych resortu rolnictwa, w połowie października ub.r. kukurydza średnio kosztowała 608 zł/t.

W ocenie Izby, "mała rynkowa podaż tegorocznej kukurydzy powoduje, iż ceny pszenicy ciągle trzymają się mocno". Ziarno pszenicy jest szczególnie chętnie kupowane na eksport z dostawą do portów w listopadzie/grudniu br. Mało jest także ofert sprzedaży pozostałych zbóż.

W ubiegłym tygodniu ceny skupu oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe za pszenicę konsumpcyjną były na poziomie – 750-830 zł/t; pszenicę paszową – 730-790 zł/t; żyto konsumpcyjne – 520-580 zł/t; żyto paszowe – 500-580 zł/t; jęczmień paszowy – 620-680 zł/t; pszenżyto – 630-700 zł/t; owies paszowy – 500-580 zł/t. Rzepak kosztuje zaś w granicach 1650-1740 zł/t.

Według Izby, eksport zbóż drogą morską jest szybszy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. We wrześniu br. wywóz zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 425 tys. ton wobec 219 tys. ton wywiezionych w sierpniu br. oraz 232 tys. ton wyeksportowanych we wrześniu 2019 roku. W październiku br. eksport pszenicy przez porty prawdopodobnie przekroczy 250 tys. ton. Przedmiotem wywozu będzie głównie pszenżyto i żyto.

Izba zaznacza, że "rosnące ceny eksportowe pszenicy w krajach bałtyckich oraz krajach Basenu Morza Czarnego poprawiają konkurencyjność polskiej pszenicy na rynku światowym". Niemniej jednak, pomimo bardzo atrakcyjnych cen, eksporterzy ciągle mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy na eksport. W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów wzrosły o kolejne 25-30 zł/t i tak np. dobrej jakości pszenicę można sprzedać za 875-880 zł za tonę.

Realizowany jest też eksport drogą lądową na rynek niemiecki i dotyczy on praktycznie wszystkich zbóż. Niemniej jednak, słaba podaż zbóż hamuje eksport.

Ograniczony jest import zbóż do Polski z południa Europy. Powodem wysoki kursu euro, co sprawia, że przywóz jest nieopłacalny.