Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRiR) o zniesienie obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia wyjaśniło, że wydawania świadectw dla zwierząt reguluje unijne rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2021 r. dot. zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Przepisy unijne na to nie pozwolą

Według wskazanych przepisów w świadectwa zdrowia zaopatruje się świnie, które były utrzymywane na obszarach objętych ograniczeniami (I, II i III) ze względu na zagrożenie ASF. Świadectwa dotyczą przewozu tych zwierząt poza strefy w obrębie danego państwa lub poza jego granice. W tych przypadkach zniesienie obowiązku wystawiania świadectw nie jest możliwe bez zmiany prawa na poziomie Unii Europejskiej.

Reklama

Ponadto w Polsce obowiązkowe jest zaopatrywanie świń w świadectwa zdrowia na całym terytorium kraju, co regulują krajowe przepisy. "Należy podkreślić, że wprowadzenie świadectw zdrowia dla wszystkich przesyłek świń było podyktowane zwalczaniem chorób świń najważniejszych z punktu widzenia epidemiologicznego, jak i ekonomicznego, tj. afrykańskiego pomoru świń i choroby Aujeszkyego" - wyjaśniono w piśmie do KRiR.

Jeden z najważniejszych elementów kontroli

Resort rolnictwa podkreślił, że "świadectwa zdrowia w obrocie na terenie Polski, wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii, stanowią aktualnie jeden z najważniejszych elementów kontroli przemieszczeń przesyłek świń, istotny dla działań związanych z prewencją występowania tych chorób".

Ministerstwo poinformowało, że obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. W projekcie, który został dnia 28 października br. skierowany do konsultacji społecznych, zaproponowano nową stawkę opłaty minimalnej za kontrolę świń, której wysokość została obniżona ze 112,80 zł do 42,30 zł.

autor: Anna Wysoczańska