"Rynek w dalszym ciągu jest rynkiem kupującego ziarno. Nie widać presji ze strony wytwórni pasz na wzmożone zakupy surowca. Zakupy pszenicy konsumpcyjnej przez młyny także pozostają umiarkowane. Przetwórcy nie kupują na zapas, gdyż za chwilę ceny mogą być jeszcze niższe" - czytamy w newsletterze Izby Zbożowo-Paszowej.

Według IZ-P spodziewane przedłużenie umowy zbożowej, na mocy której Ukraina eksportuje surowce rolne przez porty czarnomorskie, "ustawiłoby" rynek na kolejne tygodnie sezonu i wywierało dalszą presję na ceny zbóż na szerszym rynku. "Tym samym niektóre wytwórnie pasz wstrzymały zakupy ziarna" - dodano.

Zdaniem ekspertów na mniejsze zainteresowanie zakupem ziarna przez przetwórców dodatkowo wpływa spadek pogłowia trzody chlewnej w kraju, a także występowanie ognisk ptasiej grypy, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na pasze w bieżącym sezonie.

W zależności od regionu kraju ceny z dostawą w lutym/marcu kształtują się na poziomie: w przypadku pszenicy konsumpcyjnej (12,5 proc.) - 1030-1150 zł/t; pszenicy paszowej – 970-1080 zł/t; żyta konsumpcyjnego – 880-970 zł/t; żyta paszowego – 830-910 zł/t; jęczmienia paszowego – 880-980 zł/t; pszenżyta – 880-1000 zł/t; owsa paszowego – 870-970 zł/t; kukurydzy – 990-1090 zł/t; rzepaku – 2150-2250 zł/t.

Reklama

Bardziej aktywnymi kupującymi zboża - głównie pszenicę i kukurydzę - są eksporterzy. Jednak ceny oferowane przez nich w końcu ubiegłego tygodnia w porównaniu z poprzednim tygodniem spadły o ok. 35-40 zł na tonie. Np. za pszenicę konsumpcyjną (12,5 proc.) z dostawą w marcu/kwietniu płacono 1185-1215 zł/t.

Według Izby Zbożowo-Paszowej w lutym br. eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ok. 539 tys. ton (z tego pszenicy - 258 tys. ton) wobec 299 tys. ton wywiezionych w styczniu br. oraz 119 tys. ton wyeksportowanych w lutym 2022 roku. Z kolei eksport rzepaku drogą morską wyniósł w drugim miesiącu br. jedynie 0,6 tys. ton.

W marcu br. wielkość eksportu zbóż drogą morską będzie zbliżona do tej w lutym br., przy czym wzrośnie udział pszenicy w załadunkach - szacuje IZ-P.

Znaczne nasycenie krajowego rynku kukurydzą i rzepakiem spowodowało, iż tempo importu ziarna zbóż i rzepaku z Ukrainy wyraźnie osłabło. Spada także cena wwożonego ziarna.

W pierwszych 36 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 5 marca br.) import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł ponad 647 tys. ton, a kukurydzy – 1276 tys. ton. W ostatnim tygodniu (26 lutego - 5 marca br.) fizyczny import pszenicy spoza UE wyniósł ponad 7 tys. ton, a kukurydzy – niespełna 1 tys. ton. Z kolei w pierwszych 36 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł 674 tys. ton. Z tej wielkości import rzepaku w ostatnim tygodniu wyniósł ok. 0,8 tys. ton - podała IZ-P.

Spadają ceny zbóż na giełdach światowych. W reakcji na notowany w ostatnich dniach wzrost kursu dolara do koszyka walut oraz utrzymującą się silną konkurencję w eksporcie ze strony Rosji i Ukrainy notowania pszenicy na giełdzie w Chicago spadły do poziomu nie notowanego od 18 miesięcy.

17 lutego br. cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2023 na giełdzie w Chicago wyniosła 281,24 USD/t i była o 2,6 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2023 spadła o 2,4 proc. i wyniosła 285,20 USD/t.

Także na giełdzie Matif w ubiegłym tygodniu ceny mocno spadły i kształtują się na najniższym poziomie od roku. 10 marca cena pszenicy w kontrakcie majowym 2023 wyniosła 261,75 euro/t i była o 4,9 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 spadła o 4,3 proc. i wyniosła 258,25 euro/t.

Tym samym notowanie pszenicy na paryskiej giełdzie są obecnie na poziomie podobnym do tego, jaki był przed agresją Rosji na Ukrainę (ok. 250 euro/t). Najwyższą cenę osiągnęła pszenica 17 maja ub.r. - 424,75 euro za tonę. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska