5 proc. rocznego światowego PKB rolnictwa

„W ciągu ostatnich 30 lat w wyniku klęsk żywiołowych straty w uprawach roślinnych i produkcji zwierzęcej szacuje się na 3,8 bln dol., co odpowiada średnio 123 mld dol. rocznie lub 5 proc. rocznego światowego PKB rolnictwa. Ta łączna wartość strat w ciągu 30 lat jest w przybliżeniu równa PKB Brazylii w 2022 r.” – napisano w opublikowanym dziś raporcie FAO.

Najdotkliwsze siły naturalne powodujące straty w rolnictwie na całym świecie to susze, trzęsienia ziemi, powodzie, burze oraz pożary. Jak podkreślają eksperci FAO, wspomniane naturalne zdarzenia to tylko jeden z czynników – obok działań zbrojnych, chorób dotykających zwierzęta i rośliny, pandemii – negatywnie wpływających na wielkość i jakość produkcji żywności na świecie.

Reklama

Miliony ton żywności są niszczone

Z raportu wynika, że średnie straty w ciągu 30 lat wzrosły we wszystkich głównych grupach produkcji rolnej, przy czym rocznie w wyniku ekstremalnych zdarzeń utracono średnio 69 mln ton zbóż, 40 mln ton owoców i warzyw oraz 16 mln ton mięsa, produktów mlecznych i jaj.

W tym wątku FAO podaje ciekawe porównania: roczne straty zbóż wynoszą tyle, ile całkowita ich produkcja we Francji, straty owoców i warzyw odpowiadają ich rocznej produkcji w Japonii i Wietnamie, zaś skala globalnych strat w produkcji mięsa, przetworów mlecznych i jaj równa jest produkcji w Meksyku i Indiach.

Jak to się przekłada na zapotrzebowanie kaloryczne i żywieniowe? Zdaniem ekspertów FAO klęski naturalne uszczuplają dietę każdego mieszkańca Ziemi dziennie o 147 kcal, czyli tyle, ile rocznie potrzebuje 400 mln mężczyzn lub 500 mln kobiet.

Jak wynika z danych zbieranych przez administracje lokalne po przejściu kataklizmów naturalnych, 23 proc. strat wynikających z tych klęsk dotyczy sektora rolniczego. Z całości strat najwięcej – 49 proc. - odnotowuje produkcja zwierzęca, następnie produkcja roślinna (45 proc.) oraz rybołówstwo (3 proc.), pozostałe (2 proc.) i leśnictwo (1 proc.). Eksperci FAO zwracają uwagę, że starty w rolnictwie przekładają się na pogorszenie sytuacji w ogóle gospodarki, w tym na rynku pracy, gdyż wielu rolników dotkniętych klęskami traci zatrudnienie i źródło dochodu.

Najbardziej dokuczliwe klęski żywiołowe okazują się dla rolników we wschodniej Afryce, środkowej Afryce, na południu Afryki oraz w Południowej Ameryce.