Program TikTok Lite, który w ubiegłym miesiącu uruchomiony został we Francji i Hiszpanii, jest nową aplikacją z funkcją skierowaną do użytkowników w wieku 18+, zwaną „programem zadaniowym i zwrotnym”. Umożliwia ona użytkownikom zarabianie punktów podczas wykonywania pewnych „zadań” na TikToku, takich jak oglądanie filmów wideo, przesyłanie dalej treści, śledzenie twórców czy zapraszanie znajomych do korzystania z serwisu.

Nowe funkcje mogą stymulować uzależniające zachowania

Jak poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska, problem w tym, że nowy program został uruchomiony bez uprzedniej starannej oceny zagrożeń, które się z nim wiążą, w szczególności zagrożeń związanych z uzależniającymi skutkami programu, oraz bez przyjęcia odpowiednich środków zapobiegających tym zagrożeniem.

Reklama

Według KE "jest to szczególnie niepokojące w przypadku dzieci, biorąc pod uwagę podejrzewany brak skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku w TikToku". Jak tłumaczą unijni urzędnicy, chodzi o to, że nowe funkcje mogą stymulować uzależniające zachowania, bo żeby zdobyć dodatkowe punkty w programie, użytkownik będzie coraz intensywniej korzystał z platformy, co może się odbić negatywnie na jego zdrowiu psychicznym.

KE może wezwać firmę do zawieszenia programu Tiktok Lite

Komisja Europejska, w związku z opisanymi wyżej wątpliwościami, postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko TikTokowi. Wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o jego wyniku, ale jeśli uchybienia zostaną udowodnione i okaże się, że TikTok naruszył unijne przepisy cyfrowe, KE może wezwać firmę do zawieszenia programu Tiktok Lite. Jeśli TikTok nie będzie współpracował z Komisją także na etapie postępowania, może ona nałożyć na platformę grzywnę w wysokości nawet do 6 proc. jej całkowitych rocznych obrotów globalnych.

To już druga tego typu sprawa wytoczona platformie przez KE w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nakłada on na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, posiadające w UE więcej niż 45 mln aktywnych użytkowników, dodatkowe zobowiązania, w tym dotyczące oceny ewentualnego ryzyka związanego z usługami, jakie świadczą, i podjęcia odpowiednich działań w celu eliminacji wszelkich potencjalnych zagrożeń.

TikTok (i nie tylko) od dawna na celowniku KE

W lutym 2024 r. Komisja wszczęła pierwsze formalne postępowanie przeciwko TikTokowi, aby ocenić, czy serwis mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem badaczy do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. Dochodzenie jest w toku.

Obecnie na mocy aktu o usługach cyfrowych toczą się także dwa inne formalne postępowania: jedno przeciwko serwisowi X (dawny Twitter) i drugie przeciwko platformie e-handlowej AliExpress.