"Mając na względzie prace związane z przyszłym wykorzystaniem pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, Prezes UKE zwraca się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm, poprzez udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania" - czytamy w komunikacie.

UKE opracował 20 pytań do zainteresowanych podmiotów, w tym min. :Jakie są przewidywane terminy komercyjnej dostępności sieci uwzględniając dostępność sprzętu i urządzeń w tym paśmie? Czy przewiduje się świadczenie usług w paśmie 26 GHz dla użytkowników stacjonarnych czy mobilnych i w jakim terminie byłoby pożądane udostępnienie tego pasma dla zastosowań szerokopasmowych? Gdzie mogłoby być wykorzystywane pasmo 26 GHz? (np. obszary geograficzne wymagające wysokiej pojemności, miasta, obszary wiejskie, trasy drogowe i kolejowe, centra przemysłowe, przedsiębiorstwa, wewnątrz budynków).

UKE jest zainteresowany także otrzymaniem informacji, czy w przypadku rozmieszczenia stacji bazowych 5G w paśmie 26 GHz zakłada się, że będą to pojedyncze stacje, klastry komórek, czy też wiele stacji pokrywających zasięgiem określony obszar (gminy, powiatu), a także, czy małe stacje radiowe (small cells) w paśmie 26 GHz powinny być zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego.

Urząd zapytał także m.in. jaki model rozdysponowania i wykorzystywania pasma 26 GHz byłby odpowiedni (procedura selekcyjna - rezerwacje częstotliwości, wyłącznie pozwolenia radiowe) i czy należy rozważyć udostępnienie pasma dla urządzeń zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego, a jeśli tak, to na jakich zasadach, a także, czy pasmo 28 GHz jest odpowiednim pasmem do migracji użytkowników z pasma 26 GHz.

Odpowiedzi w wersji elektronicznej można nadsyłać do 31 lipca 2020 r.