Przepisy przygotowane przez resort cyfryzacji uprawnią ok. 22 tys. podmiotów publicznych do nieodpłatnego wysyłania do obywateli krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Operatorzy telekomunikacyjni będą musieli świadczyć takie usługi na rzecz m.in. organów administracji rządowej, sądów, prokuratur, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Problem w tym, że według branży finansowe konsekwencje wprowadzenia tej noweli będą dużo większe, niż autorzy projektu szacują w ocenie skutków regulacji (OSR).

Nie stracą

Planowana regulacja stanowi, że do uwierzytelnień i autoryzacji związanych z wykorzystaniem profilu zaufanego oprócz (stosowanych obecnie) jednorazowych kodów SMS może być wykorzystywana usługa Mobile Connect. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo, gdyż SMS-y można przechwycić, natomiast w ramach Mobile Connect potwierdzenie następuje za pomocą ustalonego przez użytkownika poufnego kodu PIN. Autorzy projektu podkreślają też w uzasadnieniu, że ta „usługa będzie działała na wszystkich urządzeniach, na które można się dodzwonić (nie będzie potrzebny smartfon jak przypadku aplikacji mobilnych)”.
Reklama
Drugim elementem projektu jest zobowiązanie operatorów telekomunikacyjnych „do niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania jednorazowo lub wysyłania przez wskazany okres komunikatów informacyjnych” zleconych przez nadawców urzędowych (w tym wspomnianych SMS-ów autoryzacyjnych).
Ponieważ urzędy nie będą już za te usługi płacić, koszty jej realizacji ma zrekompensować telekomom budżet państwa - poprzez obniżenie opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. Obniżka za dany rok kalendarzowy wyniesie maksymalnie 20 proc. opłaty za numerację. Będzie obliczana na podstawie m.in. sumy numerów abonenckich danego telekomu i liczby numerów, na które trafiły urzędowe SMS-y.
W OSR resort cyfryzacji przyznaje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni „nie będą mieli dochodów z SMS-ów za wysyłanie kodów autoryzacyjnych” i „będą również zobligowani do nieodpłatnego wysyłania komunikatów informacyjnych do obywateli”. W skali 10 lat ujemne skutki finansowe dla branży szacowane są w OSR na 107,5 mln zł, czyli średnio niespełna 10,8 mln zł rocznie. „Powyższe zostanie zrównoważone dzięki obniżeniu opłaty za numerację. Zakłada się równowagę w tym zakresie, to znaczy przedsiębiorca nie straci i nie zyska lub będą to niewielkie wahania” - zapewniają autorzy projektu.
Ale Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) - do której należą m.in. wszystkie cztery największe telekomy - jest innego zdania.

Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP