Czy te ostatnie są w stanie stworzyć realną i równorzędną alternatywę dla integrującej się strefy euro? Czy Polska silnie powiązana gospodarczo z liderami strefy euro, z Niemcami na czele, może sobie pozwolić na funkcjonowanie poza strefą? Czym to grozi, a jakie ma (polityczne) zalety?

Na te i inne pytania odpowiadał w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie prof. Dariusz Rosati, minister spraw zagranicznych w latach 1995-1997.