Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - PCC Exol odnotowało 28,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 41,02 mln zł wobec 34,61 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 51,78 mln zł w 2019 roku wobec 44,52 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. wobec 636,05 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,2 mln zł wobec 21,12 mln zł zysku rok wcześniej.
"Dobre rezultaty wypracowane zostały m.in. dzięki wysokiemu poziomowi marży na sprzedaży, która sięgnęła blisko 18%. Na wysoki poziom marży wpłynęła głównie wyższa sprzedaż w grupie produktów do zastosowań przemysłowych. Tym samym, udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Ponadto wynikom grupy sprzyjała stabilna sytuacja w obszarze pozyskiwania surowców" - czytamy w liście zarządu dołączony do raportu rocznego.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)