Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Games Operators chce w przyszłości przeznaczać na dywidendę do 90% zysku za dany rok, pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy środki na rachunku spółki będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
"Na datę prospektu zarząd nie podjął decyzji dotyczącej rekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej potencjalnej wysokości na kolejne lata. Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego" - czytamy w prospekcie emisyjnym.
"Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników istotnych dla emitenta, w tym między innymi modelu biznesowego, perspektyw dla dalszej działalności spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej emitenta oraz wskaźników zadłużenia" - czytamy także.
Games Operators podał dziś, że rusza z ofertę publiczną akcji - dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 12 marca, zaś zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję.
Środki pozyskane z emisji akcji, w wysokości do 7 mln zł, sfinansują nowe, dodatkowe projekty, zwiększając skalę działalności Games Operators.
Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).
(ISBnews)