Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Seco/Warwick przyjął strategię spółki na lata 2020-2022, która przewiduje m.in. osiągnięcie rentowności zysku netto na poziomie 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentrację na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm, podała spółka.

Zgodnie z wizją określoną w strategii, spółka chce być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii.

Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie segmenty grupy, poinformowano.

"Główne założenia strategii są następujące:
- w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm,
- w perspektywie klienta - m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej grupy (tj. lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych segmentów (pieców topialnych - VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu obsługi serwisowej (segment aftermarket),
- w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i technologii (w tym powołanie zakładu wdrażania nowych technologii), optymalizacja kluczowych procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi izasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie obszaru produkcji,
- w perspektywie pracowników - m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników, który zatrzyma w grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej celów strategicznych" - czytamy w komunikacie.

Realizacja przyjętej strategii będzie podlegać regularnemu monitorowaniu, zaznaczono także.
Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciekłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)