Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała 5-letnią umowę z Liberty Galati z siedzibą w Rumunii na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz frakcji drobnych. Szacunkowa wartość umowy to 1,7 mld zł, podała spółka.
"Dostawy koksu przeznaczone są na rynek rumuński. Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 1,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.
Umowa została uznana jako istotna dla JSW z uwagi na jej prognozowaną wartość oraz stopień dywersyfikacji sprzedaży koksu, podano także.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 9,81 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)