Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,85 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,94 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 132,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 11,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 337,32 mln zł w porównaniu z 400,32 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż grupy za I-III kwartały 2019 roku wyniosła 337,3 mln zł i była o 16% niższa niż w analogicznym okresie roku 2018, przy jednocześnie wyższej rok do roku o 2,8 pkt proc. marży brutto ze sprzedaży (23,6% w raportowanym okresie). Niższa wartość sprzedaży odzwierciedlała obniżenie portfela zamówień grupy, ale również stanowiła efekt selekcji i koncentracji na zleceniach o wyższym poziomie rentowności" - czytamy w raporcie.

Wzrost sprzedaży zanotował segment Pieców Atmosferowych (+5,9%), natomiast w segmentach Aluminum Proces oraz Aftersales (części zamienne i usług posprzedażne) sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie rok do roku. Spadek na poziomie 42,7% odnotowano w segmencie Pieców Topialnych w związku z ukończeniem realizacji licznych kontraktów skumulowanych w II i III kwartale 2018 r. oraz na poziomie 10,1% w segmencie Pieców Próżniowych, podano także.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły rok do roku o blisko 3 mln zł (4,1%) i za I-III kwartały 2019 wyniosły 62,7 mln zł. EBITDA grupy wyniosła 23,6 mln zł - niższa wobec analogicznego okresu 2018 roku ze względu na mniej korzystne saldo pozostałej działalności operacyjnej, przy jednocześnie nieznacznie wyższej r/r rentowności na tym poziomie (+0,2 pkt proc.). Zysk netto (ogółem) wyniósł 12,1 mln zł (-9% rok do roku), co jednak skutkowało osiągnięciem lekko wyższej rok do roku rentowności netto: 3,6%, czyli +0,3 pkt proc., wyjaśnia spółka w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 10,46 mln zł wobec 13,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciekłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)