Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty przystępuje do prac nad opracowaniem nowej strategii na lata 2020-2030, poinformował prezes Wojciech Wardacki. Spółka spodziewa się zatwierdzenia gotowego dokumentu przez zarząd w III kwartale 2020 roku.
"W większości prace nad nową strategią będziemy realizowali własnymi siłami, jeszcze w IV kwartale 2019 roku powołany zostanie zespół do tego celu. Ale na końcowym etapie potrzebny też będzie doradca zewnętrzny" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.
Szef Grupy Azoty zaznaczył, że biorąc pod uwagę realizację szeregu kosztownych projektów inwestycyjnych, z projektem Polimery Police na czele, grupa będzie miała ograniczone pole manewru jeśli chodzi o spektakularne nowe inwestycje.
"Dlatego duży nacisk na pewno położymy na badania i rozwój, wykorzystanie istniejącego potencjału i racjonalizację" - zapowiedział.
Grupa Azoty spodziewa się zatwierdzenia gotowej strategii na lata 2020-2030 przez zarząd w III kwartale 2020 roku, a w IV kwartale przyszłego roku planuje zakomunikować ją rynkowi.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)