Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, w którym wyznaczono radzie wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) termin do 2 grudnia 2019 r. na podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku spółki z 11 września 2019 r. o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.
"Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie informują, iż zarządca ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowienia w którym wyznaczono radzie wierzycieli termin do dnia 2 grudnia 2019 r. na podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku dłużnika (tj. spółki) z dnia 11 września 2019 r. o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)