Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Grupa MOL sfinalizowała zakup 100% udziałów niemieckiej Grupy Aurora, wzmacniając swoją pozycję w branży recyklingu plastiku i jako dostawcy komponentów dla sektora motoryzacyjnego, podała spółka. MOL i Aurora zamierzają rozwijać dotychczasową działalność w Niemczech, ale również planują ekspansję w Europie Centralnej i Wschodniej.
"Grupa MOL jest znaczącym dostawcą polimerów, poszukującym możliwości przedłużenia łańcucha wartości w petrochemii w kierunku produktów o większej wartości dodanej. W tym celu spółka chce poszerzać synergie ze swoim obecnym portfolio polimerów poprzez zarówno rozwój organiczny, jak i nieorganiczny, by zyskać doświadczenie i specjalizację zarówno w dziedzinie produkcji polimerów, jak i recyklingu plastiku. Dzięki zakupowi Aurory MOL poszerzy portfolio produktów o szeroką gamę wysokiej jakości poliamidu, polipropylenu oraz innych wyrobów na bazie surowców z odzysku" - czytamy w komunikacie.
Zakłady produkcyjne Aurory zlokalizowane są w pobliżu fabryk motoryzacyjnych i klastrów przetwarzających plastik w niemieckiej Badenii-Wirtenbergii, a spółka działa w modelu biznesowym obiegu zamkniętego. Firma zajmuje się odzyskiem plastiku z odpadów przemysłowych oraz obróbką i przerobem tworzyw sztucznych, w które następnie zaopatruje m.in. przemysł motoryzacyjny. Oferta firmy składa się w dużym stopniu z tworzyw konstrukcyjnych oraz mieszanek polipropylenu na bazie surowców z odzysku, podano również.
"Pochodzące z odzysku produkty Aurory znacząco uzupełniają naszą obecną linię produkcyjną, podkreślając nasze wysiłki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Walcząc o wzmocnienie obecności MOL jako dostawcy sektora motoryzacyjnego, uznaliśmy tego typu działalność za kluczową do integracji z naszym portfolio biznesowym" - powiedział wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horváth, cytowany w komunikacie.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)