Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymały tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami, podała spółka. Jednocześnie ZUS skierował do Auchan Polska zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych.
"24 października 2019 r. doręczono spółce:
1) tytuły wykonawcze wystawione dnia 22 października 2019 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie (jako wierzyciela), zaopatrzone w klauzulę organu egzekucyjnego, tj. dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, na podstawie których wierzyciel skierował przeciwko spółce (jako zobowiązanemu) do egzekucji administracyjnej następujące należności pieniężne: (i) 784 834,6 zł wraz z odsetkami; (ii) 541 851,90 zł wraz z odsetkami; (iii) 240 780,5 zł wraz z odsetkami; (iv) 218 140,70 zł wraz z odsetkami; (v) 512 227,4 zł wraz z odsetkami; (vi) 81 502,10 zł wraz z odsetkami; (vii) 663 284,1 zł wraz z odsetkami; (viii) 90,4 zł wraz z odsetkami; (ix) 349 975,5 zł wraz z odsetkami; (x) 60 195,40 zł wraz z odsetkami oraz (xi) 234 142,8 zł wraz z odsetkami" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka otrzymała zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych, wystawione przez dyrektora Oddziału ZUS w Rybniku i skierowane do Auchan Polska, w których zobowiązano tę firmy, aby wszelkie kwoty należne ZM Henryk Kania z tytułu faktur i innych wierzytelności, Auchan Polska przekazał ZUS na pokrycie należności objętych tytułami wykonawczymi.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)