Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec i lipiec 2019 r., podała spółka.
"Spółka otrzymała:
1) postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 30 września 2019 r. w którym odmówiono spółce zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r. na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lipiec 2019 r., na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2019 r. oraz na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2019 r.;
2) postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 30 września 2019 r. w którym odmówiono spółce zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r. na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za czerwiec 2019 r., na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2019 r. oraz na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2019 r." - czytamy w komunikacie.
W uzasadnieniach do ww. postanowień wskazano, iż spółka zawnioskowała o zaliczenie zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług, wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r., w której wykazano kwotę do zwrotu w wysokości 5,1 mln zł, na poczet ww. zobowiązań. Odmowa zaliczenia przedmiotowego zwrotu wynika z faktu, iż postanowieniem o zabezpieczeniu majątkowym z 25 września 2019 r. Prokuratura Regionalna w Katowicach zabezpieczyła na mieniu spółki, poprzez jej zajęcie, wierzytelność przysługującą spółce z tytułu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w wysokości 5,1 mln zł wykazanej deklaracją VAT-7 za czerwiec 2019 r., podano również.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)