Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 547,3 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 469,1 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 028,1 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 87,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 61,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 57,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 191,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 19,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 57,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 43,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)