Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze podjęli uchwałę ws. scalania (połączenia) akcji w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, podała spółka.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] podejmuje decyzję o dokonaniu scalenia akcji spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1 złoty ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2 złotych, oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 149 130 538 do liczby 74 565 269 sztuk akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego" - czytamy w podjętej uchwale.
Wcześniej spółka podawała, że przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami kontynuacji działań w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020, w ocenie zarządu, powinno prowadzić do stałego zwiększania atrakcyjności akcji Mostostalu Zabrze dla potencjalnych inwestorów.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)