Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum realizującego umowę na zaprojektowanie, prefabrykację i instalację nowej linii technologicznej dla gięcia profili "V" z przeznaczeniem na obudowy górnicze w DWS w Zakładzie Walcownia Średnia Arcelor Mittal Poland Dąbrowa Górnicza - otrzymał od ArcelorMittal Poland zawiadomienie o konieczności zawieszenia realizacji umowy, podał Mostostal Zabrze.

"Zamawiający wniósł o zawieszenie realizacji umowy w całości, z dniem pisma i do dnia jego odwołania. W otrzymanym piśmie zamawiający wskazał, iż pomimo podejmowanych wysiłków jest on zmuszony do zawieszenia realizacji umowy ze względu na pogarszające się warunki ekonomiczne w przemyśle stalowym. Zgodnie z otrzymanym pismem o zawieszeniu strony umowy przystąpią do ustalenia nowego harmonogramu realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z warunkami umowy zawieszenie jej realizacji może nastąpić na pisemny wniosek zamawiającego, w całości lub części, na łączny maksymalny okres 12 miesięcy. Przez okres trwania takiego zawieszenia wykonawca powinien utrzymywać w dobrym stanie wykonane dotychczas prace. Wszelkie dodatkowe koszty z tym związane poniesione przez wykonawcę i uzgodnione przez strony zostaną ostatecznie pokryte przez zamawiającego, podano także.

"Do dnia otrzymania pisma o zawieszeniu umowy realizacja kontraktu przebiegała zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. spółka MZRP zrealizowała prawie w całości prace projektowe oraz część prac w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych oraz specjalistycznych urządzeń stanowiących elementy nowoprojektowanej linii" - czytamy dalej.

Na potrzeby rozliczenia zakresów już zrealizowanych, a także robót oraz dostaw będących w trakcie realizacji strony, zgodnie z zapisami kontraktowymi, dokonają oddzielnych uzgodnień, podsumowano.
Umowę realizowało konsorcjum MZRP oraz ArcelorMittal Service Group. Wartość umowy dla konsorcjum wynosi 29,9 mln zł netto, w tym dla MZRP 19,6 mln zł netto.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)