Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Acciona Construcción podniosła cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł za jedną akcję), podała spółka. Wydłużony został także pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji, który potrwa do 5 sierpnia.
"Pierwotna cena ogłoszona w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa wynosiła 3,45 zł za akcję, obecna cena jest wyższa od niej o 30,4%. Pierwszy etap przyjmowania zapisów przewiduje rozliczenie transakcji 12 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 8 sierpnia" - czytamy w komunikacie.
2 lipca Acciona Construcción ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Mostostal Warszawa nienależące do wzywającego, tj. na 9 981 267 akcji stanowiących 49,91% łącznej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zapisy w wezwaniu przyjmuje Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, przypomniano.
"Intencją Acciona jest wycofanie Mostostalu z obrotu giełdowego aby uprościć strukturę grupy, w szczególności w obliczu znaczących potrzeb w zakresie dostępu do finansowania i gwarancji, a także wsparcia technicznego niezbędnego do dalszego rozwoju spółki. Transakcja umożliwia inwestorom wyjście z inwestycji w relatywnie niepłynną spółkę, która ponadto nie wypłaca akcjonariuszom dywidendy" - czytamy dalej.
Bez ok. 200 mln zł wewnątrzgrupowych pożyczek od Acciony, zaklasyfikowanych w 2013 r. jako kapitały własne Mostostalu Warszawa, wartość księgowa spółki byłaby ujemna. Dlatego, biorąc pod uwagę obecną sytuacje spółki, jak i całej branży w Polsce, wzywający ocenia, iż zaproponowana oferta jest atrakcyjną opcją dla inwestorów, wskazano także.
"Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania wzywający będzie posiadał akcje spółki reprezentujące liczbę głosów na walnym zgromadzeniu spółki umożliwiającą przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wzywający zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych spółki, po którym nastąpi przywrócenie akcjom spółki formy materialnej oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW" - czytamy.
I etap przyjmowania zapisów – zgodnie z nowym harmonogramem:
Rozpoczęcie I etapu przyjmowania zapisów: 23 lipca 2019 r. Zakończenie I etapu przyjmowania zapisów: 5 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 8 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 12 sierpnia 2019 r.
II etap przyjmowania zapisów: Rozpoczęcie II etapu przyjmowania zapisów: 6 sierpnia 2019 r. Zakończenie II etapu przyjmowania zapisów: 21 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 26 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 29 sierpnia 2019 r.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)