Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H.
"Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie informuje, iż nie wykupi w terminie, tj. w dniu 24.06.2019 roku wyemitowanych przez emitenta 50 000 sztuk obligacji serii F (KAN0619) o łącznym nominale równym kwocie 50 000 000 zł i wartości nominalnej jednej obligacji równej kwocie 1 000 zł oznaczonych kodem "PLZPMHK00044"- czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka podała, że nie zapłaci odsetek od obligacji serii H (KAN0321) przypadających na dzień 28 czerwca w łącznej kwocie 1 486 422 zł.
"Emitent nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F należnych w dniu wykupu w łącznej kwocie 878 500 zł" - czytamy także.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)