Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Archicomu zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 29,52 mln zł z zysku netto za 2018 r. i kapitału rezerwowego na dywidendę, tj. o wypłacie 1,15 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 19 083 697,04 zł, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki poprzez przekazanie go w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.
Na wypłatę dywidendy przeznaczono także część kapitału rezerwowego spółki pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości, w kwocie 10 437 197,41 zł.
"Łącznie na wypłatę dywidendy postanowiono przeznaczyć kwotę w wysokości 29 520 894,45 zł tj. kwotę 1,15 zł na jedną akcję, z uwzględnieniem, że 7 955 akcji własnych nie uczestniczy w podziale dywidendy. Dywidendą zostało objętych 25 670 343 akcje" - czytamy dalej.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 1 lipca, a dniem wypłaty dywidendy - 8 lipca 2019 r., podano także.
W ub.r. walne zgromadzenie Archicomu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 42,25 mln zł, tj. w kwocie 1,65 zł na 1 akcję.
Archicom odnotował 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 56,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,08 mln zł wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
(ISBnews)