Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - CDRL odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 3,78 mln zł wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,99 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 57,06 mln zł rok wcześniej.
"Osiągnięte wyniki finansowe grupy CDRL są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dzięki włączeniu do struktury spółek LLC DPM (właściciela sieci Buslik), Lemon, Broel i Sale Zabaw Fikołki, powiększyliśmy naszą grupę blisko dwukrotnie. Następstwem udanych przejęć, są wypracowane przychody ze sprzedaży, które wyniosły w I kw. 2019 roku 108 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych o blisko 90%. Zanotowana strata netto [ogółem] w wysokości 4,9 mln zł, to efekt m.in. nabycia spółki LLC DPM, właściciela sklepów supermarketów Buslik, który w tym okresie wygenerował stratę w wysokości 2,9 mln zł, oraz zastosowania nowego standardu MSSF 16, który dodatkowo pogorszył wynik o 0,6 mln zł" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.
W wyniku przejęcia spółki białoruskiej, CDRL w sprawozdaniu skonsolidowanym skorygowała zysk na sprzedaży towarów z CDRL do spółki LLC DPM sp. z o.o. Korekta wyniku wyniosła 1 644 tys.zł, co również w znaczący sposób obniżyło wynik nowo powstałej grupy, podano także.
"Rezultaty, które osiągnęliśmy w grupie kapitałowej o bliźniaczej strukturze do tej, która istniała na koniec I kw. 2018 roku, są lepsze niż zanotowane w roku ubiegłym. Zysk netto wyniósł 1,1 mln zł i był wyższy o 46% wobec marca ubiegłego roku, EBITDA wzrosła o 9% do poziomu 3,8 mln zł. Grupa CDRL rozwija się zgodnie z planem i przyjętą strategią" - czytamy dalej.
"Najważniejszą, flagową marką naszej grupy, pozostaje brand Coccodrillo. Chcemy ugruntować pozycję marki w Polsce i jeszcze bardziej zwiększyć jej rozpoznawalność za granicą. Budujemy sieć sklepów pod szyldem Coccodrillo, których na koniec I kw. 2019 roku było łącznie 504. W rozbiciu na lokalizację, 251 salonów franczyzowych i własnych znajduje się w Polsce, 144 w Unii Europejskiej, a 109 w pozostałych krajach świata" - czytamy także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 4,86 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej.
CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.
(ISBnews)