Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - akcjonariusz Grupy Kęty - podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 30 maja chce przegłosować zwiększenie kwoty przeznaczonej an wypłatę dywidendy za 2018 r. do 229 090 728 zł z 214 772 557,5 zł, podały Kęty.
"Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza spółki - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie w trybie art. 401 §4 KSH projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie.
NN OFE zaproponował w projekcie uchwały:
- przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2018 roku w wysokości 191 439 215,01 zł na wypłatę dywidendy,
- kapitału zapasowego spółki w kwocie 37 651 512,99 zł stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki łączną kwotę 229 090 728 zł,
- przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia w kwocie 83 586 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.
Jako dzień dywidendy zaproponowano 22 sierpnia, a dzień wypłaty na 5 września kwotę 66 818 129 zł i 7 listopada kwotę: 162 272 599 zł.
Wcześniej zarząd Grupy Kęty zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 214 772 557,5 zł tj. 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego.
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2 993,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)