Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Capital Park odnotował 15,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,72 mln zł wobec 43,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,34 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 35,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,98 mln zł wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)