Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 50,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 43,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 75,86 mln zł wobec 63,56 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA (po zastosowaniu MSSF16 wyniosła 114,57 mln zł i 99,2 mln zł (przed zastosowaniem MSSF16).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 998,06 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1 650,01 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2019 roku grupa odnotowała 21,1% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Nasze przewagi konkurencyjne oraz nadal duże rozdrobnienie w segmencie dystrybutorów dają nam szansę na kontynuację rozwoju zarówno w kraju jak i zagranicą" - czytamy w raporcie.
Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 23,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 53,2% przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 40,7% w I kwartale 2018 do 41,5% w I kwartale 2019 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla grupy kapitałowej, podano także.
"Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów spadła z 30,8% do 29,2%, czyli o 1,6 pkt proc. i była wyższa o 75 537 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I kwartale 2019 roku negatywny wpływ na marżę procentową miały dodatnie różnice kursowe w kwocie 5,6 mln zł a w analogicznym okresie roku 2018 odnotowano 8,7 mln zł dodatnich różnic kursowych, które podwyższyły marżę procentową za ten okres. Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa za I kwartał 2019 wyniosła 29,5% i była niższa o 0.8 pkt proc. w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego (30,3%)" - czytamy dalej.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, za okres 3 miesięcy, wzrosły o 17,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży wyższych o 21,1%, a udział tych kosztów do sprzedaży spadł nieznacznie z 15,5% do 15,1%.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 13,62 mln zł wobec 42,35 mln zł zysku rok wcześniej.
Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.
(ISBnews)