Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Polwaksu Leszek Sobik, działający w imieniu własnym, a także w imieniu spółki zależnej "Sobik" Zakład Produkcyjny z siedzibą w Bielsku Białej, zwiększył łączny udział ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 5%, podała spółka.
Przekroczenie progu 5% głosów na WZ nastąpiło w wyniku nabycia 35 915 sztuk akcji spółki na giełdzie przez "Sobik" Zakład Produkcyjny, podano także.
Przed zmianą Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny posiadał łącznie 586 183 akcje spółki, stanowiących 5,69% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 4,85% głosów na WZ.
Po zmianie Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny posiada łącznie 622 098 akcji Polwaksu, stanowiących 6,04% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 5,15% głosów na WZ, poinformowano również.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)