Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 87,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.
"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za I kw. 2019:
Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 206,5 mln zł
EBIT: 111,6 mln zł
Zysk netto: 87,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Produkcja węgla handlowego w tym okresie wyniosła 2 532 tys. ton, a sprzedaż 2 365 tys. ton.
W I kw. okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.
"Rok 2019 Bogdanka rozpoczęła dobrze przygotowana, co potwierdzają nasze wstępne wyniki za I kwartał. Zarówno parametry operacyjne, jak i finansowe w tym okresie były znacząco lepsze niż przed rokiem. Warto podkreślić wzrost uzysku, nad którego poprawą intensywnie pracowaliśmy i nadal pracujemy. W wynikach pierwszego kwartału widoczny jest też efekt wzrostu naszych cen kontraktowych. Naszym tegorocznym priorytetem, poza zwiększeniem produkcji do 9,4 mln ton, będzie ciągła praca nad kosztami oraz doskonałością operacyjną, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów. Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, pozytywnie oceniamy perspektywy kolejnych kwartałów" - skomentował prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka, którego publikację zaplanowano na 23 maja 2019 r.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)