Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r., podała spółka.
"Główne przesłania Strategii F1 zakładają między innymi:
• intensyfikację ekspansji rynkowej, w tym poprzez dalszą dywersyfikację rynków operacyjnych oraz kanałów dystrybucji,
• wdrożenie systemowej oferty,
• dążenie do doskonałości operacyjnej w kluczowych procesach - przede wszystkim w organizacji łańcucha dostaw" - czytamy w komunikacie.
Istotnym elementem realizacji strategii ma być również wzmocnienie wewnętrzne organizacji oraz dopasowanie wewnętrznej struktury do rozmiarów biznesu i do realizacji nowych założeń, przede wszystkim dzięki integracji i konsolidacji funkcji centralnych w Grupie Ferro.
"Strategia F1 opiera się na czterech inicjatywach strategicznych:
• Integracja i optymalizacja (Inicjatywa 1)
• Kompleksowe rozwiązania - ekoświadomość i innowacje (Inicjatywa 2)
• Zmiany rynkowe - szybko i elastycznie (Inicjatywa 3)
• Wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji/produktów (Inicjatywa 4)" - czytamy dalej.
Inicjatywa 1 obejmuje projekty takie, jak integracja procesów zewnętrznych i wewnętrznych, agregacja baz danych, wdrożenie spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Inicjatywa 2 to budowa oferty systemowej oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych rozwiązań związanych z ekonomicznym zużyciem wody i energii. Z kolei Inicjatywa 3 dotyczy zintensyfikowania aktywności w kanale internetowym, optymalizacji i integracji łańcucha dostaw, intensyfikacji ekspansji rynkowej oraz wzmocnienia udziałów rynkowych (przede wszystkim w tym obszarze rozpatrywane są potencjalne projekty M&A). W ramach Inicjatywy 4 realizowane będą natomiast projekty polegające na segmentacji oferty i repozycjonowaniu marek, pozyskaniu nowych odbiorców B2B w oparciu o bezpośrednią dystrybucję na wybranych rynkach, wprowadzeniu dodatkowych usług okołosprzedażowych oraz asortymentu uzupełniającego.
"W wyniku realizacji wyżej wymienionych inicjatyw zarząd szacuje możliwość osiągnięcia w 2023 r. skonsolidowanych przychodów na poziomie sięgającym 700 mln zł (CAGR 2018-2023 około 11%) oraz skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł (CAGR 2018-2023 około 10%)" - podsumowano.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.
(ISBnews)