Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Global Cosmed odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 303,9 mln zł skonsolidowanych przychody ze sprzedaży w 2018 r., podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki.

30 marca 2018 roku spółka opublikowała prognozę wyników finansowych na rok 2018, która przewidywała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 320 mln zł, oraz skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 10 mln zł.

"W ocenie zarządu, prezentowane wyniki nie odbiegają znacząco od opublikowanej prognozy. Prezentowany wynik EBITDA za rok 2018 oznacza przekroczenie wyniku prognozowanego. Osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie niższym od prognozowanego wynika z jednej strony z rezygnacji z kontraktów o niezadowalającej rentowności, z drugiej zaś strony ze zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku 2018 w stosunku do roku 2017." - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że zmiana polegała na odmiennym ujęciu odwrócenia korekty poprzedniego okresu dotyczącej marży na pozostałym w magazynach spółek zależnych zapasie. Gdyby zastosować sposób prezentacji z roku 2017 to skonsolidowane przychody w roku 2018 byłyby wyższe o 8,7 mln zł.
Zarząd podkreślił, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie za rok 2018 r., który zostanie opublikowany przez spółkę 1 kwietnia 2019 r.
Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)