Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Ewentualna realizacja umowy inwestycyjnej, zawartej w grudniu ub.r. pomiędzy i2 Development, jej spółką zależną i2 Development P2, a YIT Development, dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę celową, może zmniejszyć wartość skonsolidowanego zadłużenia netto i2 Development do ok. 22 mln zł, podał i2 Development.
"Według wstępnych szacunków zarządu, ewentualna realizacja umowy inwestycyjnej oraz będąca jej konsekwencją reorganizacja finansowania dłużnego spółki, jej grupy kapitałowej oraz spółki celowej może zmniejszyć wartość skonsolidowanego zadłużenia netto spółki z 199,6 mln zł na 30 września 2018 r. do około 22 mln zł, nie uwzględniając wpływu bieżącej działalności spółki i jej grupy kapitałowej na poszczególne pozycje bilansowe" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z umową inwestycyjną na spółkę celową zostanie przeniesiona własność grupy aktywów, w tym nieruchomości oraz ogół praw i obowiązków z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, których wartość bilansowa na 30 września 2018 r. wynosiła 269,5 mln zł.
Na spółkę celową przeniesione zostaną również zobowiązania z tytułu:
- kredytów bankowych przypisanych do ww. aktywów w wysokości 51,3 mln zł (według stanu na 30 września 2018 r.) oraz zobowiązań do klientów spółki wynikających z wpłaconych zaliczek w wysokości 23 mln zł,
- pożyczek udzielonych spółkom przeniesionym do spółki celowej przez spółkę oraz podmioty powiązane w wysokości 91,1 mln zł,
- przeniesienia na spółkę przepływów finansowych oraz portfela lokali usługowych i innych lokali powstałych lub mających powstać w ramach kompleksu Bulwar Staromiejski pomniejszającą w/w wartość bilansową grupy aktywów o 35,5 mln zł,
- przeniesienia na spółkę celową własności grupy aktywów o wartości 50 mln zł (które to mają zostać rozliczone gotówką po ewentualnej realizacji umowy inwestycyjnej), podano także.
11 grudnia 2018 r. i2 Development oraz jej spółka zależna i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. oraz YIT Development, spółka zależna YIT Oyj, zawarli umowę inwestycyjną dotyczącą ich wspólnej inwestycji w spółkę celową i jej podmioty zależne. Zgodnie z umową inwestycyjną i2 Development zawiąże spółkę celową, do której zostaną przeniesione wybrane nieruchomości oraz prawa i obowiązki z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych dotyczące projektów realizowanych lub których realizacja jest planowana przez i2 Development tj. projekt pod nazwą "Bulwar Staromiejski", projekt "Ogrody Grabiszyńskie" – etap 1 i 2, projekt "Awicenny", projekt "Awicenny – etap 2", projekt "Awicenny – etap 3", projekt "Żegiestowska" jak również nieruchomości objęte umowami przedwstępnymi dotyczącymi nieruchomości przy ulicy Żegiestowskiej – etap 2 i Stalowej.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2017 r. sprzedała 813 lokali.
(ISBnews)