Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 511,4 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 743,3 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 995,3 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 84,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 72,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 49,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 215,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 23,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 22,3 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (w dniu 28.12.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy funduszu, w niniejszym raporcie została podana dotychczasowa nazwa)
- 48,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, dodano.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)