Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Medinice podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o maksymlanie 3 846,2 zł poprzez emisję nie więcej niż 38 462 akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna został ustalona na 13 zł za akcję.
"Zgodnie z uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 3 846,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 38 462 nowych akcji serii E2, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie.
"Zgodnie z uchwałą zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej (wyrażoną w dniu 30 listopada 2018 r.) ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii E2 w wysokości 13,0 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii E2 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. W opinii zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do wszystkich akcji serii E2 jest zgodne z interesem spółki i służy realizacji celów strategicznych spółki, z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych spółki" - czytamy dalej.
Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.
(ISBnews)