Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 743,3 mln zł na koniec listopada, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 900,3 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 226,5 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 77,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 77,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 213,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 22,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 października 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 23,8 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 listopada 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 50,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)