Zysk operacyjny wyniósł 27,06 mln zł wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kw. br. rentowność operacyjna wyniosła +7,8%, natomiast rentowność netto +5,3%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 345,31 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 263,95 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2018 roku grupa odnotowała 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, o 64,9 mln zł (tj. o 57,1%) więcej niż w III kw. 2017. Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej był efektem realizacji dużego kontraktu dla sektora publicznego oraz dobrej sprzedaży produktów do segmentu MSP. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wyniosły w trzecim kwartale 166,9 mln zł i były o 16,5 mln zł (tj. o 10,9%) wyższe niż w III kw. 2017. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w trzecim kwartale 48,3% całkowitych przychodów grupy" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 22,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 949,32 mln zł w porównaniu z 771,1 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. rentowność operacyjna wyniosła +6,5%, natomiast rentowność netto +2,4%. Grupa Comarch wypracowała w tym okresie zysk EBITDA o wartości 109,6 mln zł, tj. o 59,2% większej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Rentowność działalności operacyjnej Grupy Comarch w okresie trzech kwartałów 2018 roku uległa znacznej poprawie w stosunku do trzech kwartałów 2017 roku dzięki poprawie rentowności działalności podstawowej. Rentowność netto była nieco niższa niż w ubiegłym roku, co wynika z ujemnego wyniku na działalności finansowej oraz większej kwoty podatku dochodowego" - czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2018 roku grupa odnotowała 459,9 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, co oznacza wzrost o 44,6% r/r. "Tak duży wzrost wystąpił głównie dzięki rozwojowi sprzedaży do klientów z sektora publicznego oraz do MSP w Polsce" - wyjaśnia Comarch.

Sprzedaż zagraniczna w okresie 9 miesięcy 2018 roku wyniosła 489,4 mln zł i wzrosła o 8% r/r. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w okresie 9 miesięcy 2018 roku 51,5% całkowitych przychodów grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 71,36 mln zł wobec 14,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)