Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - PCC Exol odnotował 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,83 mln zł wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,78 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 151,81 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 498,76 mln zł w porównaniu z 476,79 mln zł rok wcześniej.
"Grupa PCC Excol zamknęła trzy kwartały 2018 roku wyższymi rezultatami niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększył się zarówno zysk EBITDA, osiągając poziom 35,8 mln zł, czyli wzrósł o 3,3 mln zł, jak i zysk netto, który ukształtował się na poziomie 16,4 mln zł i był tym samy wyższy o 1,2 mln zł. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 14,6% i wzrosła o 0,8 pkt proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku. Uzyskane wyniki w pełni oddają kierunki naszych działań, intensywnie skoncentrowanych na rozwoju wysokomarżowych produktów specjalistycznych, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w branżach przemysłowych. Warto przypomnieć, że prowadzimy działalność na wymagającym rynku, który oczekuje od producentów opracowywania coraz bardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych produktów. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, jesteśmy gotowi sprostać tym wyzwaniom, przede wszystkim dzięki intensywnie realizowanym pracom badawczo-rozwojowym" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.
"W analizowanym okresie działania spółki skupiły się głównie na rozszerzeniu gamy produktów. W branżach przemysłowych wdrożyliśmy wyroby przeznaczone m.in. na rynek farb i lakierów oraz produktów gaśniczych, natomiast w branży detergentów poszerzyliśmy ofertę produktów dedykowanych chemii gospodarczej, będących składnikami środków myjących, czyszczących i piorących. Ponadto obserwujemy perspektywiczne rynki zagraniczne pod kątem możliwości dalszego rozwoju" - czytamy także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 16,57 mln zł wobec 17,01 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)