Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miała ok. 95,7 mln zł EBITDA i ok. 7,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w kw. I-III 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Według wstępnych szacunków:
• sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 1 719 GWh (w tym jednostka dominująca 697 GWh),
• sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 6 948 TJ (w tym jednostka dominująca 6 130 TJ),
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 95,7 mln zł,
• skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły około 69,7 mln zł,
• skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła około 7,1 mln zł (czyli 0,48 zł na akcję),
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 68,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. najbardziej istotny wpływ na ujemny wynik finansowy netto grupy miał spadek szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT, które były ujemne i wyniosły 82 477 tys. zł. Zmiana szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra i jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2018-2024, podano również.
Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 13 listopada 2018 r.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)