"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 31,66 mln zł a w analogicznym okresie 2017 roku 25,24 mln zł odnotowując wzrost o przeszło 6,41 mln zł tj. wzrost o przeszło o 25%" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej grupy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 5,05 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. w I półroczu 2018 roku wyniósł 6,08 mln zł wobec 2,08 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., podano także.

"Wzrost przychodów i wyników emitenta oraz grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik tak grupy, jak i emitenta przy rosnących przychodach jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów" - czytamy w komunikacie.

Koszty działalności na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2018 roku wzrosły o blisko 17% r/r do 26,53 mln zł.

"Na wynik brutto i netto jednostkowy emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam tym samym nie mając wpływu na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej" - napisano także.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)