Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 000 000 akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka.
Emisja obejmie:
"a) 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
b) 2 495 400 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
c) 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
d) 1 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
e) 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
f) 4 104 600 akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda
g) 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w komunikacie.
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,34 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)