Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 000 000 akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 000 000 praw poboru akcji serii T2, podała spółka.
Miraculum złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, związanego z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru do 5 000 000 akcji zwykłych serii T2 o wartości nominalnej 1,5 zł każda pod koniec marca br.
Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)