Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrolu reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki, poinformował koncern. Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 2018 r., podano także.

"Branża rafineryjno-petrochemiczna jest bardzo podatna na wahania w otoczeniu zewnętrznym, a naszym obowiązkiem jest na nie skutecznie odpowiadać. Dlatego posiadanie 100% akcji spółek kluczowych dla efektywności grupy nie jest dla nas opcją, ale koniecznością. W przypadku Unipetrolu jesteśmy coraz bliżsi realizacji tego celu. Uzyskanie pełnej kontroli nad spółką przełoży się na zdolność do generowania korzyści synergicznych w wielu obszarach współpracy z PKN Orlen, których w obecnej strukturze nie ma możliwości zrealizować. Chodzi o m.in. optymalizację planowania produkcji, wspólne zakupy czy zarządzanie łańcuchem dostaw" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zadeklarowana cena wykupu przymusowego została ustalona na poziomie 380 CZK za akcję, czyli takiej samej, jak cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r., podano także.

Reklama

"Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKN Orlen oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Zgodnie z założeniami, po przeprowadzeniu wykupu, dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien wpłynąć na pogorszenie oceny ratingowej" - czytamy dalej.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy Orlen na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej, podano także.

"Realizacja projektu w Litvinovie o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie" - podsumowano.


Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)