Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,75 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4,21 mln zł wobec 1,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,81 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 13,26 mln zł rok wcześniej.
Jak podawano wcześniej, wzrost przychodów i wyników spółki oraz grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia portfela zamówień, większej liczby klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Część dynamicznego wzrostu przychodów emitenta w I kw. 2018 r. była rezultatem realizacji zamówień złożonych jeszcze w 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 2,63 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)