Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Master Pharm odnotował skonsolidowany szacunkowy wynik netto wysokości 2,95 mln zł w I kw. 2018 roku wobec 1,59 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 85% r/r, podała spółka.
"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy w I kw. 2018 r. wyniosły 17,81 mln zł wobec 13,26 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 34%. Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej grupy w I kw. 2018 r. wyniósł 3,75 mln zł wobec 2,10 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 79%" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała także, że jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży w I kw. 2018 r. wyniosły 15,92 mln zł wobec 10,23 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 56%. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 3,25 mln zł wobec 1,75 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 86%, a jednostkowy szacunkowy wynik netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,63 mln zł wobec 1,45 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 82%.
"Wzrost przychodów i wyników spółki oraz grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia portfela zamówień, większej liczby klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Część dynamicznego wzrostu przychodów emitenta w I kw. 2018 r. była rezultatem realizacji zamówień złożonych jeszcze w 2017 r." - czytamy dalej.

Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie I kwartał 2018 r. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, zastrzeżono w materiale.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)