Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Global Cosmed szacuje wstępnie 71,7 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBITDA grupy kapitałowej w I kwartale 2018 roku, podała spółka.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 71,7 mln zł. Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 2,5 mln zł"– czytamy w komunikacie.

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych, wskazano w informacji.

"Zarząd emitenta informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie za pierwszy kwartał 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2018 r." – czytamy dalej.
Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)